Invertir en disseny

El client involucrat, que participa i s’obre. Que estimula la projecció cultural i social del que fa. Que aposta per la creativitat i la innovació. Que entén el disseny com un valor fonamental per al desenvolupament de l’empresa. Aquest és el client ideal.